Tips och råd

VÄRT ATT VETA OM SOTNING

Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Sotningsintervallerna är baserade på vilken typ av eldstad du har och vilket bränsleslag du använder.

Sotning – en viktig del av brandskyddet

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Sala och Heby har kommunerna valt att upphandla tjänsten av Sala Sotningsdistrikt AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation sedan 1990.

Sotning – hur och när?

Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbetet (läs mer om intervaller och kostnad via länken nedan). Har vi fått rätt information om vilka eldstäder som används och hur mycket du eldar så behöver du inte göra mer. Då aviserar vi vårt uppdrag hos dig enligt de intervaller kommunen bestämt.

Förbereda inför sotarens besök Hur ofta kommer sotaren

Vad gäller för restaurang och storkök?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring och kontroll av imkanaler sker i restauranger, storkök och liknande utrymmen och verksamheter. Den lagstadgade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och rengöring sker 1-3 gånger per år, beroende på verksamhet. Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Kanske har du övriga frågor? Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar under helgfria vardagar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 07.00–10.00 samt 13.00 – 15.00 på tel 0224-151 15.    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.