Tips och råd

VÄRT ATT VETA OM BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i eldstad och skorsten. Momentet är separerat från sotningen och innebär att anläggningen synas både för öga och via särskild skorstenskamera. 

Med vår kontroll får du ett tryggt öga på din eldstad

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brand- skyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Sala och Heby har kommunerna valt att uppphandla tjänsten av Sala Sotningsdistrikt AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation sedan 1990.

Vad undersöks?

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som fastställer vilka objekt som är föremål för sotning och brandskyddskontroll. Följande objekt är aktuella för kontroll:

  • Värmepannor
  • Vedeldade köksspisar och jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder (kakelugnar, kaminer, öppna spisar och dyl.)
  • Imkanaler från restauranger och storkök
Så här går brandskyddskontrollen till

Hur ofta sker kontrollen?

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och an- läggning. Du som fastighetsägare behöver dock inte själv hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Det gör vi med utgångspunkt från uppgifterna i kontrollboken. Tänk dock på att det är fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte. Det kan vara bra att känna till att eventuell oaktsamhet kan innebära att försäkringen inte gäller.

Läs mer om intervaller och kostnad

Vad gäller för restaurang och storkök?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring och kontroll av imkanaler sker i restauranger, storkök och liknande utrymmen och verksamheter. Den lagstadgade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och rengöring sker 1-3 gånger per år, beroende på verksamhet. Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Kanske har du övriga frågor? Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar under helgfria vardagar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 07.00–10.00 samt 13.00 – 15.00 på tel 0224-151 15.    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.