0224-151 15

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG?

Brandsäkerhet, ren luft för familjen, spara pengar, spara energi?
Bockar du för allt så har du kommit rätt!

Din professionella sotare i Sala Heby

Välkommen till Sala Sotningsdistrikt AB

Vi är certifierade för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för alla typer av ventilationssystem.

Att vända dig till en behörig sotare för att ta hand om din skorsten,  besiktiga din eldstad eller rengöra ventilationen är en vinst för både  dig och miljön. På Sala Sotningsdistrikt AB vet vi hur jobbet ska utföras på bästa sätt - för allas säkerhet.


Vi utför sotning och brandskyddskontroll i Sala och Heby kommuner.
 Sotning och Brandskyddskontroll är ett verktyg för samhället att förebygga en av de
vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal. Vårt mål är att vara en pålitlig och kunnig leverantör av skorstensbesiktning, brandskyddskontroll, sotning och ventilationsrengörning och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

För mer information - kontakta din sotare i Sala!

Hemma, skolan, arbetet i
Sala & Heby kommuner

Frisk innemiljö med regelbunden ventilationsrengöring och OVK!